Na rozhraní rokov

Modlitba: "Ďakujeme Pane a Bože náš, za všetky dobrodenia a pomoc v minulom roku. Prosíme,odpusť nám naše viny, hriechy a nedostatky, a to tak voči Tebe, ako aj voči našim blížnym. Prosíme, požehnaj a veď nás aj v novom roku 2011. Tvoj Svätý Duch nech nás osvecuje ,posväcuje a v pravej viere zachováva. Nech je zvelebené Tvoje sväté meno,Trojjediný Bože, Otec ,Syn i Duch svätý na veky požehnaný .Amen." Prosím,prečítaj si žalm 8. Požehnaný a milostiplný nový rok 2011 všetkým návštevníkom stránky evanjelik praje redakcia.

Vykradli evanjelický kostol v Petrohrade

Agentúra Vesti Sankt Peterburga priniesla 27. dec. 2010 správu, že zlodeji vykradli evanjelický kostol sv. Michala na Vasilijevskom ostrove v Petrohrade priamo počas bohoslužieb. Kým pastor kázal, zlodeji zatiaľ zo sakristie ukradli dva notebooky, video a fotoaparát. Chrám postavili v 70. rokoch 19.storočia a teraz ho opravujú. Krádež v tomto kostole nie je prvá. Pastor zboru nikdy nenahlási kriminálny čin trestným orgánom, lebo sa obáva, že z krádeže obvinia niekoho z cirkevnéhpo zboru.  Cirkevný zbor je ruského jazyka a patrí k ELKRAS. (www.baznica.info)

Členovia ELCA v kongrese USA

V súčasnom 112. kongrese USA je spolu 15 poslancov – príslušníkov Evanjelicko-luteránskej cirkvi v Amerike (ELCA) . Z toho traja sú v senáte a 12 v snemovni reprezentantov. Okrem nich sú v kongrese aj ďalší luteráni: z ECMS a LCWS (misurska synoda a synoda Wisconsin). (www.elca.org)

Nový portál na vyhľadávanie evanjelických domov stretania v Nemecku

EKD zriadila nový nemecký portál na vyhľadávanie evanjelických domov pre konferencie, biblické kurzy, meditácie, rekreáciu, oddych a dovolenku či voľný čas.Možno  si nájsť vhodný dom podľa polohy, vybavenia, programu, ceny a pod. Adresa je : www.evangelische-häuser.de .Portál je určený predovšetkým pre cirkvi, zbory, skupiny a jednotlivcov z Nemecka. Obsahuje zariadenia evanjelických krajinských cirkví  a malých denominácií. (www.ekd.de)

Novoročná bohoslužba v ZDF

Na Nový rok 1. januára 2011  bude druhý nemecký tv program ZDF o 10.15 hodine v priamom prenose vysielať evanjelické služby Božie z chrámu Panny Márie v Drážďanoch (Frauenkirche). Na slová hesiel pre rok 2011 :" Nedaj sa premôcť zlému,ale dobrým premáhaj zlé." Rím 12,21 bude kázať biskup Saskej krajinskej evanjelickej cirkvi Jochen Bohl. Budú to súčasne prvé bohoslužby v novom roku 2011 celej série bohoslužieb,ktoré bude ZDF po celý rok vysielať. Bohoslužby sú súčasťou Lutherovej dekády na prípravu veľkého jubilea  Reformácie v r. 2017,ktorá dekáda sa začala roku 2008. EKD určilo tému pre rok 2011 "Krst a sloboda".  (www.ekd.de)

Koledníkom a tým, ktorí nemajú radi Vianoce

               Denník SME  priniesol čitateľom a poslucháčom želanie: "krásne Vianoce, s anti-koledou                od  "tvorivého tímu redakcie: Ako prežiť  a celého SME" .       Myslím, že minimálne v jednej veci, by sme sa s autormmi videoklipu, "do aleluja", spevákom P.Grausom a S.Trnkom aj zhodli. A to je protest proti skomercinalizovanému chápaniu týchto kresťanských sviatkov narodenia Krista  Pána.      Nevadilo by mi, skôr by mi to bolo sympatické, keby tento videoklip natočili v prostredí o ktorom spievajú a ktoré si "berú na paškál". V prostredí, kde sa dejú tieto...

Vo Wurttembersku v r. 2010 prestúpilo do evanjelickej cirkvi viacej katolíkov

Stuttgarter Zeitung píše, že vo Württembersku v tomto roku prestúpilo viacej katolíkov do evanjelickej cirkvi ako vlani. Hoci registračné oddelenie Evanjelickej krajinskej cirkvi vo Württembersku ešte nemá konečné čísla, doteraz prestúpilo k nej v tomto roku 57 katolíkov, kým vlani to bolo iba 19. Podobnú tendenciu hlásia aj zo susednej Bádenskej cirkvi. Údaje za EKD budú k dispozícii až v r. 2011. Cirkevný sociológ Michael Eberz z Katolíckej vysokej školy vo Freiburgu odhaduje, že v tomto roku vystúpi z katolíckej cirkvi do 250 tisíc členov. Bude to dvojnásobok oproti vlaňajšku. Tým výstupy katolíkov prvý raz prevýšia výstupy protestantov. Druhou zaujímavosťou...

Nový biskup pre diecézu Visby,Švédsko

22. decembra t.r. sa konalo druhé kolo voľby biskupa diecézy Visby Švédskej cirkvi. Novým biskupom sa stal Sven-Bernhard Fast, ktorý získal 99 hlasov, kým jeho protikandidát Richard Wottle 57 hlasov. Celkovo hlasovalo 158 voličov, dva lístky boli prázdne. Vysviacka za biskupa sa bude konať 6.marca 2011 v uppsalskej katedrále. Fast sa narodil r.1951. Je ženatý s pedagogičkou Evou, s ktorou majú päť detí a sedem vnukov. Ordinovaný bol roku 1973. Bol farárom vo viacerých cirkevných zboroch a riaditeľom Švédskej rady cirkví. Je autorom početných kníh. (www.svenskakyrkan.se)

Rev. Gemechis Buba je riaditeľom misie NALC

Vedenie Severoamerickej luteránskej cirkvi (NALC) ohlásilo  13. dec. t.r., že farár Rev. Gemechis Buba, doterajší významný predstaviteľ ELCA (Evanjelicko-luteránskej cirkvi v Amerike) ,kde zastával funkciu riaditeľa africkej národnej služby , 8. decembra rezignoval z tejto pozície a prijal ponuku NALC byť riaditeľom misie NALC. Do tejto funkcie nastúpi 1. januára 2011. (www.thenalc.org)