Nominácie na Cenu Sebastian do 31. 1. 2010

 

Občianske združenie Ars ante portas vyhlasuje
2. ročník udeľovania Ceny Sebastian
za roky 2008 a 2009
 
 
Cenu Sebastian udeľuje občianske združenie Ars Ante Portas
za mimoriadny prínos k odkazu diela Johanna Sebastiana Bacha
pre súčasníkov.
 
Motto
Ivan Kadlečík: Sebastianovi
Navatril si ohník
v húšťavke priezračný
svieži a mierny
presne ako voda
Načrel si vodu
v húšťavke priezračnú
čistú i ostrú
presne ako oheň
 
Cena
Medaila s portrétom Johanna Sebastiana Bacha, diplom na meno laureáta
Autor: Akademický maliar Miroslav Cipár
Hodnotené obdobie: 2008 – 2009
 
Podmienky
Cenu Sebastian môže získať občan alebo organizácia, žijúca, resp. registrovaná v Slovenskej republike bez ohľadu na vek, či dĺžku pôsobenia.
Nomináciu môže poslať každý občan Slovenskej republiky, prípadne organizácia (v jednom roku maximálne dve nominácie) e-mailom, faxom, poštou alebo osobne, ktorý (á) vyplní príslušný formulár.
Ocenení budú traja nominanti.
Z nominovaných osobností, kolektívov či organizácií vyberie porota troch držiteľov Ceny Sebastian. Porota bude zasadať korešpondenčne vzhľadom na veľké vzdialenosti pôsobenia
jej členov.
Držiteľom ceny nemôže byť člen poroty ani vyhlasovateľ.
 
Porota
  • Prof. PhDr. ThDr. Amantius Akimjak, Klčov
  • Akademický maliar Miroslav Cipár, Bratislava
  • Mgr. Art. Ladislav Kačic, PhD., Bratislava
  • Ivan Kadlečík, Pukanec
  • Jela Krčméry-Vrtelová, Bratislava 
  • Mgr. Ján Schultz, Bratislava
  • prof. Ján Valach, Antwerpy
Termíny
31. január 2010 – ukončenie zasielania nominácií
Február 2010 – zasadnutie poroty, výber troch laureátov
21. marec 2010 – slávnostné udeľovanie Ceny Sebastian v evanjelickom kostole Bratislava – Prievoz
 
Čo môže ovplyvniť Vaše nominácie?
Napríklad:
 
1. – organ
Výstavba a tvorba nového nástroja
Reštaurovanie a záchrana historicky cenného nástroja
Organová interpretácia
Organizovanie organových koncertov, festivalov
Pedagogická činnosť
 
2. – iné nástroje, orchestre  
Pravidelná poučená interpretácia diel Johanna Sebastiana Bacha
Výnimočné interpretačné výkony pri interpretácii skladieb majstrov baroka
Organizačná činnosť
Kurzy, školenia
 
3. – vokál, zbory
Interpretácia sakrálnej polyfónie s prihliadnutím na interpretáciu kantátovej a oratoriálnej tvorby
Organizovanie speváckych koncertov, festivalov
Pedagogická činnosť
 
4. – skladatelia
Skladby, inšpirované Bachovým odkazom s podmienkou ich verejného uvedenia v danom roku
 
5. – vydavateľská činnosť
Vydávanie zvukových a obrazových nosičov s programovým zameraním na interpretáciu duchovnej hudby, s prihliadnutím na diela Johanna Sebastiana Bacha a majstrov baroka
 
6. – iné druhy umenia (výtvarné, literárne, film, divadlo)
Inšpirácia Bachovým odkazom, videnie sveta lipského kantora očami umelcov XXI. storočia
Výstavy
Publikácie
 
7. – iné
 
 
Kontakty na Ars Ante Portas, občianske združenie
 
Adresa: Ars Ante Portas, občianske združenie, P. O. Box 57, 820 04 Bratislava 24
Tel.: 02/59327 716; 0905 716 851
Fax: 02/59327 253
E-mail: jan@juras.sk
www.juras.sk

Leave a Reply