Štatistika návštevnosti portálu Január 2010

Štatistika návštevnosti portálu evanjelik za mesiac Január 2010:

 

 

 
Mesačné štatistiky za Január 2010
 
Celkom zásahov 302570
Celkom súborov 268842
celkom strán 113681
celkom návštev 14049
Celkom kBytov 4668669
 
Celkom jedinečných miest 5843
Celkom jedinečných URL-iek 7526
Celkom jedinečných odkazovačov 2955
Celkom jedinečných Browsrov 816
 
. priem max
 
Zásahov za hodinu 787 2059
Zásahov za deň 18910 23021
Súborov za deň 16802 20582
Stránok za deň 7105 8493
Návštev za deň 878 1068
kBytov za deň

Leave a Reply