Regionálna príprava na VZ SLZ

V júli 2010 sa bude v Štuttgarte konať valné zhromaždenie SLZ. Na toto významné podujatie celosvetového luteranizmu sa pripravujú aj v regióne Severnej Ameriky. 40 delegátov troch členských cirkví SLZ – ELCA (USA), ELCIC (Kanada) a EELCA (Estónska ev. lut. cirkev v zahraničí), ktoré majú dovedna 4.9 mil. členov, sa zídu v dňoch 29-31 v meste Kitchener, Ontario, Kanada. Hostiteľkou je Východná synoda ELCIC. Témou 11. VZ bude prosba "Chlieb náš každodenný daj nám dnes!" Aj delegáti amerického regiónu budú sa zaoberať problémamy dnešného sveta, chudoby, hladu, globalizácie, krízy.

(www.elca.org)

Leave a Reply