Uhol Písmu!

 Uhol Písmu –

-sakramentár.

Mozog stuhol

a hlas zhrubol.

Na Písmo zabudol.

Mis-ko má zábavu:

"je to uhol pohľadu".

Druhá jeho fráza:

"je to parafráza".

                           Bratom v triku 

                            venuje tabak

Leave a Reply