Udelenie Ceny Sebastian

Motto

Ivan Kadlečík: Sebastianovi
Navatril si ohník
v húšťavke priezračný
svieži a mierny
presne ako voda
Načrel si vodu
v húšťavke priezračnú
čistú i ostrú
presne ako oheň
 
Ars ante portas, občianske združenie pozýva na
 
Slávnostné udeľovanie Ceny Sebastian za obdobie 2008 – 2009
 
v nedeľu, 21. marca 2010 o 16.00 h
v Evanjelickom kostole Bratislava – Prievoz (Radničné námestie)
spoje: 201, 202, 208
Vstup voľný, dobrovoľný finančný príspevok vítaný
Účinkujú: Ján Slávik – violončelo, Stanislav Šurin – organ
Program: Johann Sebastian Bach
 
Cenu Sebastian udeľuje občianske združenie Ars ante portas za mimoriadny prínos k odkazu diela Johanna Sebastiana Bacha pre súčasníkov. Laureátov vyberá z verejnosťou nominovaných osobností porota v zložení
  • Prof. PhDr. ThDr. Amantius Akimjak, Klčov, teológ, profesor Katolíckej univerzity v Ružomberku
  • Akademický maliar Miroslav Cipár, Bratislava, výtvarník
  • Mgr. Art. Ladislav Kačic, PhD., Bratislava, hudobný vedec a kritik
  • Ivan Kadlečík, Pukanec, spisovateľ, publicista, organista
  • Jela Krčméry-Vrtelová, Bratislava, libretistka, prekladateľka textov Bachových diel 
  • Mgr. Ján Schultz, Bratislava, pedagóg, dirigent, organista
  • prof. Ján Valach, Antwerpy, koncertný organista, dirigent, hudobný skladateľ
Cena: Medaila s portrétom Johanna Sebastiana Bacha, diplom na meno laureáta (Autor medaily: akademický maliar Miroslav Cipár)
Mediálny partner: Hudobný život
Partner: Cirkevný zbor ECAV Bratislava – Prievoz
Kontakt: Ján Juráš, 0905 716 851; jan@juras.sk; www.juras.sk
 
Laureáti Ceny Sebastian za roky 2005 – 2007
RNDr. Miro Bázlik za celoživotné dielo. Po celý čas svojej pôsobnosti sa venuje dielu J. S. Bacha ako skladateľ, interpret, aj propagátor (o. i. nahrávka obidvoch dielov Dobre temperovaného klavíra).
 
Mgr. art. Karol Medňanský, PhD., za publikácie Postavenie violy da gamba v kantátach JSB a Passiones Bachianae a ich významný prínos v rámci bachovskej literatúry, ako aj priblíženie histórie, vývoja a špecifického zástoja hudobného nástroja viola da gamba v Bachových kantátach. Založil a vedie súbor Musica historica Prešov, ktorý sa v značnej miere venuje interpretácii diel JSB

Doc. Ján Slávik, ArtD. za kopmlenú nahrávku (CD) Suít pre sólové violončelo J. S. Bacha, ktorá je v reláciách Slovenska priekopníckym činom. Intepretáciu J. Slávika charakterizuje mimoriadna muzikalita a technická dokonalosť pri zvládnutí azda najnáročnejších skladieb pre sólové violončelo v starších hudobných dejinách.

 
Mgr. art. Stanislav Šurin, založil a organizuje organové festivaly Trnavské organové dni, Organové dni v Piešťanoch, festival Musica sacra Skalica, podnietil budovanie, reštauráciu a generálne opravy organov  (Dóm sv. Martina, Zeleneč, Nitra, Skalica, Stupava, Gbely. Budmerice, Trnava), zrealizoval originálne riešenie bachovskej interpretačnej problematiky na nahrávke s titulom Bach in der Wiener Schubertkirche.

Leave a Reply