43. Ako treba študovať Písmo

 43. Ako treba študovať Písmo

Najvyšším umením teológie je dokázať rozpoznať Krista. Na tomto bode nech sa študent nehanbí učiť od učiteľa a učiteľ od študenta. Pretože ak budem ja priateľský a plný pochopenia voči môjmu priateľovi, o čo viac Kristus voči mne.

Keď ma diabol vedie ku zákonu, vtedy som zatratený. Keď ma ale Kristus odvádza od zákona a privádza k evanjeliu a zasľúbeniam Božím som slobodný a spravodlivý.

Walch XX, No. 5, s. 5n.

 

Leave a Reply