Luteráni z USA a Kanady chcú spolupracovať v oblasti globálnych služieb

Evanjelicko-luteránska cirkev Ameriky (ELCA) a Evanjelicko-luteránska cirkev Kanady (ELCIC) podpísali dohodu o vzájomnej spolupráci v misii a službe v zahraničí. V rámci novej dohody vyvinula ELCIC nový program pre seba s názvom " ELCIC Global Mission". Od januára t.r. má biskupka ELCIC novú asistentku pre globálnu misiu. Je ňou farárka Carla Blakley. Táto sa zúčastnila úvodnej stáže v centrále ELCA v Chicagu v oddeleni Global Mission. 65 diecéz /synôd/ ELCA má vo svete kontakty s viacej ako 120 luteránskymi cirkvami. ELCIC sa chce zúčastňovať na podujatiach ELCA ohľadne globálnej misie a na stretnutiach programových výborov. ELCA má dnes vyše 250 pracovníkov v zahraničnej misii v 50 krajinách na rozličných pozíciách, o.i. i na Slovensku ako lektorov na našich školách.

/www.elca.org/

Leave a Reply