Pápež navštívi evanjelický kostol v Ríme

V nedeľu 14. marca t.r. navštívi pápež Benedikt XVI. evanjelický kostol Krista Pána v Ríme. V r. 1983 tento chrám navštívil jeho predchodca Ján Pavol II. a predniesol tam kázeň. Benedikt XVI. pozná dobre tento kostol, lebo ako prefekt kongregácie pre náuku viery sa v ňom v r. 1998 zúčastnil dišputy s berlínskym biskupom W. Huberom o ekumenických vzťahoch. Ekumenické služby Božie sa začínajú o 17.30 hodine. Pápež prednesie kázeň na slová Evanjelia Jána 12, 20-26 o pšeničnom zrne, ktoré keď zasejú do pôdy, zomrie, ale prinesie bohatú úrodu. Pastor miestneho zboru Jens-Martin Kruse prednesie druhú kázeň na slová  z výberu 1. kapitoly 2. listu ap. Pavla Rímanom.Na večierni sa zúčastní aj kardinál Kasper , vedúci kongregácie pre napomáhanie jednoty kresťanov.Na bohoslužbách nebude zámerne prítomný nikto z vysokých predstaviteľov ev. cirkvi z Nemecka. Je to "bohoslužba podľa našej tradície, na ktorú pozývame biskupa Ríma, aby sme budovali ekumenické vzťahy.", povedal pastor Kruse. Evanjelický kostol Krista Pána bol posvätený v r. 1922, postavený bol podľa plánov Franza Heinricha Schwechtena. Týždeň pred pápežovou návštevou boli znovu nainštalované zvony vo veži. Cirkevný zbor počíta okolo 300 členov, väčšinou nemeckej národnosti. Služby Božie v ňom sa konajú po nemecky a po taliansky.

/www.ekd.de/

Leave a Reply