Jubileum významného nemeckého teológa

Jeden z najprofilovanejších konzervatívnych luteránov v Bavorsku, farár Wolfhart Schlichting sa 18.marca t.r. dožil 70 rokov. Promovaný teológ deväť rokov bol členom synody Bavorskej lut. cirkvi a v r. 1985 – 1991 bol členom synody EKD. Roku 1989 bol spoluzakladateľom Pracovného kruhu vyznávajúcich kresťanov (ABC).Ako jeho hovorca slúžil 15 rokov. V rokoch 1989- 2004 bol aj predsedom "Spoločnosti pre vnútornú a vonkajšiu misiu v zmysle luteránskej cirkvi" so sídlom v Neuendettelsau pri Norimberku. Hlavným povolaním Schlichtinga bolo miesto študentského farára v Rezne (1975-1986). Následne štyri roky bol duchovným poradcom komunity Kristovo bratstvo vo Felkensteine. Nakoniec bol zborovým farárom v Augsburgu až do odchodu do dôchodku v r. 2005. Ako dôchodca je činný ako rečník na konferenciách a upomínateľ pre teológiu vernú Písmu. Na jeseň t.r. bude 4 mesiace prednášať na Luteránskom teologickom seminári v Honkongu o luteránstve.

/www.idea.de/

Leave a Reply