Hlas evanjelikov vo Svätej zemi

Po reformácii upadol záujem veriacich evanjelikov o púte do Sv. zeme. Obrat nastal až s prebudeneckým hnutím v prvej polovici 19.storočia. Prvým viditeľným krokom prítomnosti evanjelikov v Jeruzaleme bola posviacka ev. kostola Vykupiteľa v r. 1898,ktorý sa nachádza pár metrov od centra všetkých púti kresťanov v Jeruzaleme – chrámu Božieho hrobu, kde podľa podania spúčinulo Ježišovo mŕtve telo a kde vstal z mŕtvych. Na posviacke chrámu sa osobne zúčastnil nemecký cisár Viliam II., ktorý vlastne financoval túto stavbu. Pri tej príležitosti tamojší evanjelici ho požiadali o stavbu zotavovne a nocľahárne pre kresťanských pútnikov. Cisár si osvojil túto myšlienku a dal zakúpiť 18 ha pozemok na najvyššom bode mesta. Cisár povedal:"Je dôležité, aby sa posilnil hlas evanjelikov vo Svätej zemi." Roku 1907 bol položený základný kameň, tri roky nato bol vybudovaný hospic  a celý komplex,nesúci meno jeho manželky Augusty Victorie. Ku komplexu pribudol kostol, ktorý posvätili r. 1910. V tomto roku je teda storočnica jeho posviacky. Slávnostné služby Božie vo veľkonočnú nedeľu z tohto kostola Nanebostúpenia Pána na Olivovej hore prinesie druhý nemecký program ZDF o 9.30 hodine. Nemecký ev. cirkevný zbor má jurisdikciu o duchovné zaopatrovanie veriacich, pútnikov a turistov v Izreali, Palestíne a Jordánsku. Na čele zboru je probst, v duchovnej službe sú další 4 duchovní a viacero neordinovaných. V Starom meste je okrem chrámu Vykupiteľa viacero budov: byty pre zamestnancov,23 hosťovských izieb pre pútnikov, bufet, knižnica, jedáleň, kuchyňa, Nemecký evanjelický inštitút, krásna záhrada s výhľadom na mesto. Zbor má t.č. okolo 200 registrovaných členov, ale aktivizuje sa v ňom okolo tisícky  osôb. Hlavným poslaním je starostlivosť o pútnikov a turistov. Ročne ich sem príde iba z Nemecka okolo 40 tisíc. V Jeruzaleme je mnoho kresťanských chrámov.Len v Starom meste je ich okolo 60, ale len asi desať synagóg a taký istý počet mešít.  Sú prekrásne, architektonické skvosty a oba evanjelické aj veľmi priestranné. Vo všetkých chýbajú najmä kresťania. Tých, žiaľ, vo Svätej zemi ubúda. Posledná štatistika z roku 2000 ukazuje toto: kresťanov je v Jeruzaleme 14 000, židov 460 000 , moslimov 240 000. Príčiny odlivu kresťanov sú ekonomické a   politické. Kresťanov latentne prenasledujú moslimovia aj ortodoxní židia. Aj na evanjelické kostoly vypisujú provokačné heslá a dokonca raz už dvere kostola Vykupiteľa boli aj podpálené.Ku ev. komplexu na Olivovej Hore okrem kostola a nemocnice patria: cisárska sála, seminárna miestnosť, kaviareň a predajňa suvenírov.Z 50 m vysokej veže je nádherný výhľad na celý Jeruzalem. V Jeruzaleme má sídlo aj Švédska cirkev. Je tam Svenska teologiska institutet, pri ktorom je aj cirkevný zbor s kaplnkou sv. Brigity, kde sa konávajú služby Božie. Najväčšou lut. cirkvou v tomto regióne je palestínska Evanjelicko-luteránska cirkev v Jordánsku a vo Svätej zemi. Má okolo 3 tisíc členov a 6 cirkevných zborov: v Jeruzaleme, Betleheme, Ramallahu, v Beit Jala, v Beit Sahour a v jordánskom hl. meste Ammane. V nich slúži 6 domorodých pastorov. Ne čele je biskup Munib A. Younan.

Podrobnejšie informácie môžete vyhľadať na: www.elcjhl.org; www.evangelisch-in– jerusalem.org; www.svenskakyrkan.se; týždenník Idea-spektrum, č. 12, str.19-21  

P.s. V polovici deväťdesiatych rokov som v našej cirkvi zorganizoval púť do Svätej zeme. Bolo nás okolo 18 .S vtedajším probstom v Jeruzaleme som vybavil povolenie , aby sme v ev. kostole Vykupiteľa mali naše slovenské služby Božie. Slúžil neb. br. farár V. Šefranko, ktorý nám poslúžil tiež ako duchovný sprievodca po Sv. zemi. Je to duchovný zážitok na celý život!!  

One thought on “Hlas evanjelikov vo Svätej zemi

  1. miro_ilias

    "Kresťanov latentne prenasledujú moslimovia aj ortodoxní židia." by som rad upresnil. Co sa Zidov tyka, tam by sa patrilo by sa uviest historicku pricinu evanjelictva – Lutherov traktat "O Zich a ich klamstvach". Kazdopadne, izraelska policia (operujuca na uzemi Izraela) dba na to, aby tieto pripady extremizmu voci krestanom boli tlmene.

    Co sa odlivu krestanov tyka, tam treba specifikovat, z ktorych uzemi odchadzaju – ide o uzemia palestinskej samospravy, kde ziju pod neznesitelnym moslimskych tlakom. Arabski krestania v Izraeli sa maju oproti sukmenovcom v Gaze a na Zap.brehu omnoho lepsie a slobodnejsie.

Leave a Reply