Výzva arcibiskupa ELKRAS A. Kruseho k teroristickým útokom v metre

Drahí bratia a sestry! Opäť nás postihlo nešťastie, jedno z mnohých strašných nešťastí za posledné mesiace, ktoré otriaslo svetom. V deň Veľkého týždňa,kedy veriaci v kostoloch prednášajú Bohu svoje modlitby a rozmýšľajú o Jeho smrti za ľudské hriechy. Ľudia,ktorí stratili vieru v drahocennosť ľudského života, v dobrotu a milosrdenstvo, vykonali tento zločin a spôsobili bôľ mnohým nevinným obetiam a ich rodinám a blízkym. 

Smútime spolu s nimi a pokorne prosíme Pána, aby ochránil ľudí od takýchto nebezpečenstiev a skúšok, prosíme o vyliečenie zranených a zahojenie duší, o skrotenie hnevu a žiaľu. Nech Pán poteší váš smútok a zaženie váš žiaľ. 

Cirkevné zbory ELKRAS sa modlia za obete udalostí a za tých,ktorí ťažko prežívajú tieto udalosti. Nech sa vaše srdce nezatvrdí a nenasleduje cestu nespravedlnosti.

Nech nám pomáha Boh! S vami v Kristovi 

                                                            arcibiskup ELKRAS August Kruse.

(www.elkras.ru)

Leave a Reply