17. synoda Evanjelicko -luteránskej cirkvi európskej časti Ruska

Neďaleko Moskvy sa v dňoch 17.-19. marca t.r. konala pravidelná synoda ELC európskej časti Ruska (ELCER). Synode predchádzala 15. marca konferencia probstov a deň nato 16. marca konferencia pastorov. Synoda sa zaoberala finančnými a kádrovými otázkami. Prijali správu revíznej komisie a posúdili návrh rozpočtu na rok 2010.Synoda prijala rezignáciu biskupa ELCER Edmunda Ratza. Biskup Ratz ostáva zástupcom arcibiskupa Kruseho. Na post biskupského vizitátora ELCER bol menovaný a schválený farár Dietrich Brauer. Pastor Brauer pochádza z rodiny ruských Nemcov. Má vysokoškolské pedagogické vzdelanie a je súčasne absolventom denného štúdia na teol. seminári v Novosaratovke. Od r. 2004 pracuje ako pastor v Guseve, Kaliningradské prepošstvo. Vynikajúco ovláda angličtinu a nemčinu, má široký teologický rozhľad. Je ženatý s farárkou Tatianou Petrenko, ktorá je riaditeľkou domu dôchodcov,spolu vychovávajú syna. Jeho uvedenie do novej funkcie sa konalo v katedrále Sv. Petra a Pavla v Moskve 19. marca t.r.

(www.elkras.ru)

Leave a Reply