Zvolili nového biskupa pre diecézu Aalborg,Dánsko

25. marca t.r. volitelia z diecézy Aalborg, Dánsko v druhom kole zvolili za nového biskupa dekana Henninga Tofta Bro s počtom hlasov 970 proti 826 pre protikandidátku Marianne Chrisianssen. 16 lístkov bolo odovzdaných prázdnych. 54 -ročný biskup je ženatý, s manželkou majú tri deti a súčasne boli opatrovateľmi viacerých detí. Vydal viacero kníh a hudobných diel. Terajší diecézny biskup Soren Lodberg Hvas po 18 ročnej službe v tejto pozícii sa rozlúči na službách Božích 18. apríla v Budolfi Kirke -Aalborg a 25.apríla vo Vestervig Kirke.

Inštalácia nového biskupa sa bude konať v nedeľu 9. mája t.r. v dóme v Aalborgu. Po nej bude na námestí  pred dómom cirkevná a ľudová slávnosť s podávaním kávy pre pozvaných 1000 hostí.

(www.folkekirken.dk)

Leave a Reply