Situácia evanjelikov v Kirgizsku

Ako je všeobecne známe v minulých týždňoch sa v Kirgizsku prelievala krv, strieľalo a moc prevzala opozícia. Biskup Evanjelicko-luteránskej cirkvi v Kirgizsku Alfred Eichholz oznámil partnerskej organizácii Spolku Gustava Adolfa v Lipsku, že vďaka Bohu z evanjelikov nebol nikto zranený a ani cirkevné budovy neboli poškodené. Plánovanú návštevu zborov na juhu krajiny však pre napäté ovzdušie a neistotu biskup t.č. nemôže uskutočniť. Biskup v správe ďalej píše: "Čo táto zmena bude pre nás luteránov v Kirgizsku znamenať, nevieme." ELC Kirgizska je regionálnou cirkvou ELKRAS. Jej dejiny sú iba 100 ročné. Dnes má 16 cirkevných zborov a okolo 2 tisíc členov. Členmi cirkvi sú zväčša potomkovia ruských Nemcov, násilne sem presídlených počas druhej svetovej vojny. Cirkev sa snaží vyvíjať hlavne sociálnu službu a pomáhať slabým v hospodársky a sociálne stagnujúcej spoločnosti. V dôsledku novelizácie zákona o náboženstvách z r. 2008 sa cirkvi obávajú obmedzenia náboženskej slobody. Asi pätina z obyvateľov patrí k niektorej kresťanskej cirkvi. Najviac patrí k RPC. Drvivá väčšina z 5.2 milióna obyvateľov sú moslimovia.

(www.gustav-adolf-werk.de)

Leave a Reply