Živá cirkev v Tanzánii

V Evanjelicko-luteránskej cirkvi v Tanzánii sa každý pokrstený člen chápe ako kňaz či evanjelizátor. Evanjelici nie sú len návštevníkmi služieb Božích, ale navštevujú aj biblické hodiny, vytvárajú domáce modlitebné krúžky a vykonávajú návštevy rodín slabších vo viere. V tejto cirkvi je silne zakorenené vedomie misie a evanjelizácie. Vplyvom Ducha svätého a pod Jeho vedením v cirkvi sa darí táto práca nielen vo vnútri krajiny, ale cez utečencov zo susedných krajín, ktorí pobudli istý čas v Tanzánii, sa kresťanská viera luteránskeho vyznania rozšírila aj do susedných krajín, kde vznikli ev. cirkvi. Práve misijnou a evanjelizačnou prácou cirkev prudko rastie.Dnes má 5.3 mil. členov. Je najväčšou lut. cirkvou v Afrike a druhou najväčšou (po Švédskej) na svete. Cirkev má 20 diecéz a 5 vnútorných misijných oblastí.

(www.elct.or.tz)

Leave a Reply