Životopis bp. + M. Cieslara

M. Cieslar sa narodil v Cieszyne v r. 1950. Po absolvovaní základnej a strednej školy študoval teóológiu na CHAT vo Varšave. Ordinovaný bol v r. 1973. Zastával miesto kaplána a farára v Pabianiciach a vo viacerých ďalších zboroch. V r. 1977-1980 bol mládežníckym duchovným varšavskej diecézy a potom aj celej cirkvi. V r. 1996 sa stal farárom v Lodzi, v ten istý rok ho zvolili za diecézneho biskupa varšavkého. Prednášal na CHAT, zúčastňoval sa medzinárodných podujatí, mal rád peknú literatúru a hudbu. Bol vynikajúcim znalcom starej gréčtiny. Venoval sa však aj homiletike, dogmatike ,liturgike. Jeho manželka je profesorkou a prorektorkou Akadémie Hudobných umení v Lodzi, organistkou. Spolu majú dcéru a syna.

Pohreb M. Cieslara , biskupa Varšavskej diecézy, zástupcu biskupa celej cirkvi , zborového farára v Lodzi a učiteľa na CHAT bude v piatok 23.4. 2010 o 12.00 hodine v ev. kostole v Lodzi a potom na cintoríne pri Ogrodowej ulici.

(www.luteranie.pl)

Leave a Reply