Luteránska cirkev v Libérii oslavuje 150 rokov

Luteránska cirkev v Libérii sa počas rokov vojen a nepokojov osvedčila ako mierotvorkyňa. Vojna a nepokoje vypukli v r. 1989 a trvali celých 14 rokov. Biskup tejto cirkvi Sumoward Harris aktívne sprostredkúval stretania a rokovania znepriatelených strán. Mierová dohoda bola podpísaná v r. 2003. Cirkev bola založená v r. 1860. Počas vojnových rokov sa jej číselný stav zdvojnásobil. Dnes má okolo 71 tisíc členov, 46 cirkevných zborov v ôsmich dištriktoch, 70 kňazov, z toho tri ženy (r.2008). Udržuje viacero škôl a nemocnicu. Na slávnosti sa zúčastnia tri zahraničné delegácie: zo Švédska, USA a Dánska. Na čele švédskej bude em. arcibiskup Hamar.

(www.kyrkanstidning.com)

Leave a Reply