Najlepšia stránka na internete v Nemecku vyznamenaná

O tohtoročnú cenu kresťanskej internetovej stránky v Nemecku sa uchádzalo 100 účastníkov. Cenu udeľuje Združenie evanjelickej publicistiky spoločne s EKD. Porota účastníkov vyhodnotila a 1.miesto – zlatú  Webovú rybku s finančnou odmenou 1500 € udelila internetovému rádiu Cross.Channel.de vysielača ERF Medien (bývalé Evangeliums Rundfunk). Stránka sa zameriava predovšetkým na mladých ľudí. Porotu presvedčil predovšetkým koncept: užívatelia mohli nielen online počúvať rádio, ale sa aj aktívne zúčastňovať na príprave programov. Okrem toho portál poskytuje aktuálne informácie o kresťanskej hudbe, správy o Bohu a svete ako aj online sieť. Druhé miesto – striebornú webovú rybku (1000 €) získal portál "Volxbibel-Wiki". Pri projekte sa môžu užívatelia internetu zúčastniť na prenose Biblie v mládežnickom jazyku. Tretie miesto – bronzovú webovú rybku (500 € ) porota udelila ekumenickému modlitebnému portálu www.wie-kann-ich-beten.de .Stránka chce ľudí motivovať k modlitbám.

(www.idea.de)

Leave a Reply