700 nových evanjelických kostolov v Bavorsku po roku 1945

28. apríla t.r. v kostole sv. Marka v Mníchove predstavil krajinský biskup Johannes Friedrich knihu " Evanjelické cirkevné stavby v Bavorsku od roku 1945". Pritom povedal, že počas tohto obdobia bolo postavených v Bavorsku vyše 700 nových ev. kostolov. Počas jeho pôsobenia v úrade biskupa od roku 1999 bolo posvätených 27 nových kostolov, ale zrušených iba 4. Kostoly sa tavajú na Slávu Božiu a pre radosť ľudí. Podľa neho nie je kapitola výstavby nových chrámov v Bavorsku ukončená. "Kniha je nielen časovým dokumentom, ale aj svedectvom viery," povedal biskup.

(www.bayern-evangelisch.de)

Leave a Reply