Ekuména – Zvolen a okolie

Na facebooku som vytvoril skupinu Ekuména – Zvolen a okolie. Má slúžiť pre ľudí, ktorí majú túžbu akokoľvek spolupracovať s kresťanmi z iných cirkví.

Popis, ktorý som tam dal znie takto:

Popis:
Hlavný cieľ tejto skupiny je spojiť ľudí, ktorí majú pozitívny vzťah k ekumenickému úsiliu a radi by niečo v tomto smere podnikli.

PRE KOHO
Je to úplne otvorené. Každý je čímsi jedinečný a môže prispieť svojou troškou. Od žiakov a študentov, cez učiteľov, rodičov, manželov zo zmiešaných manželstiev, po kňazov, farárov a pastorov.

AKTIVITY
Asi najdôležitejšia činnosť pre jednotu kresťanov je modlitba. Takže ak je niekto fanúšik ekumény, ale nemá záujem zúčastňovať sa nejakých akcií, tak to, že si niekedy na tento úmysel spomenie v modlitbe úplne stačí.

Spoločné stretnutia kresťanov z rozličných denominácií:
Môže ísť o čokoľvek. Športové akcie akéhokoľvek druhu. Posedenia v čajovniach a podobne. Opekačky, stanovačky, túry, chaty a výlety. Koncerty, chvály, Taizé. Modlitbové a biblické skupinky. Pozvania na prednášky s kresťanskou alebo spoločenskou tematikou. Odborné konferencie a diskusie. Akcie s cieľom pomôcť ľuďom, ktorí to potrebujú alebo akcie na zveľadenie prostredia, v ktorom žijeme.
Ide o to dať ľuďom priestor niečo zorganizovať a upozorniť na pripravované akcie, ktoré niekoho môžu zaujímať.

Takže ak to niekoho zaujalo, nech sa pridá, nech pozve ďalších. Zatiaľ je tam pozapájaná najmä mlaď, čo je pochopiteľné, ale bola by škoda, keby to tak zostalo.

Majte sa pekne.

Leave a Reply