Sviatok Vstúpenie Pána na nebo

Dnes je 13. máj 2010. Hoci v sekulárnych kalendároch je tento deň označený ako pracovný, kresťania ho slávia ako pamiatku Vstúpenia Pána na nebo. Perikopy pre tento sviatok sú: Sk. 1,3-11

Ev. Lk 24,44-53.

Prinášame preklad úvahy na tento deň z nemeckej príručky pobožností na každý deň Feste Burg 2010.Autorom je ev. farár Guenther Grigoleit, Holzminden.

V mnohých cirkevných zboroch je zvykom, že na Vstúpenie po evanjeliu zhášajú veľkonočné sviece. Dôkaz toho, že Kristus teraz už nie je prítomný telesne, ale v Jeho Slove a sviatostiach v cirkvi. Cez tento prostriedok milosti ,tak vraví AV (čl.5) "dáva Boh Svätého Ducha…"Biblické pozadie tohto stretávame v dnešnom čítaní: Vzkriesený Ježiš je pri svojich učeníkoch. Ale to sú Jeho posledné slová.Deň Jeho vstúpenia na nebo je tu. Úžasnutí apoštoli dostávajú prísľub a poverenie. Poslúchnu Ho a cirkev tohto Ježiša Krista má svoj začiatok. Spoločenstvo so svojim Pánom naberá od tohto dňa inú formu. V Jeruzaleme budú čakať ešte 10 dní, potom k nim príde táto zasľúbená sila. Zasiahne ich Duch Svätý a "postaví na nohy". Zvláštny oheň prinesie svetlo a teplo do sveta tmy a chladu. Svedkom tohto zázračného Pána bude odteraz každý, kto je hotový poslúchať tohto Pána. Oblak odnáša Ježiša z tejto Zeme. Tak to prežívajú apoštoli. Kam mizne ich Pán? Nie do veľkého vesmíru hviezd, planét a umelých satelitov. Ježiš odchádza do ríše večného Otca. To je celkom iné nebo, ako to, ktoré vidíme a môžeme zmerať. To je prítomnosť Stvoriteľa neba a zeme . Ježiš už viac nežije medzi nami.Ale sila Sv.Ducha je prítomná. Každý deň, až po koniec sveta. To je tá sila,ktorá Ho naplnila. Syn nám bol vzatý, Duch Svätý zasľúbený. To nám môže dávať odvahu.

Modlime sa: Milý nebeský Otče! Ďakujem Ti ,že si v Ježišovi Kristovi bol prítomný medzi nami. Teraz si v Tvojom Duchu Svätom pri nás. Pomôž aj mne, aby som bol v tomto svete Tvojím silným svedkom.Amen.

Leave a Reply