Voľby biskupa v diecéze Helsinki

V prvom kole volieb za biskupa diecézy hlavného mesta Fínska Helsiniek Evanjelicko-luteránskej cirkvi Fínska 1244 voličov rozdelilo hlasy takto:55-ročný farár v Helsinskom katedrálnom cirkevnom zbore Matti Poutianen dostal 399 hlasov, 58 ročná Irja Askola, diecézna tajomníčka v Esbo, dostala 386 hlasov, 61-ročný farár v cz v Hopplax – 222 hlasov, 49-ročná vedúca kaplánka v katedrálnom cz Helsiniek Marja Heltelä – 89 hlasov a 57-ročný farár v cz Munksnäs Leo Glad – 27 hlasov. Do druhého kola, ktoré sa bude konať 3. júna t.r. postúpili prví dvaja, ktorí získali najviac hlasov.Účasť voličov na prvom kole bola 90,59%.

(evl.fi)

Leave a Reply