Svätodušné slávnosti 2010

23. a 24. mája t.r. kresťania na celom svete slávia tretie výročité slávnosti: Svätodušné sviatky, nem. Pfingsten, maď. Pünkösd, poľ. Zielone śviatki, rus. Piatidesiatnica, anglicky Pentecost. Názov v angličtine a iných jazykoch v tomto znení je od gréckeho Pentecoste ,čo znamená päťdesiaty. Áno, v 50. deň po Vzkriesení Pána Ježiša zostúpil zasľúbený Duch Svätý na apoštolov a oni zmocnení Jeho silou zvestovali medzi národmi Ježiša Krista. Tak na ich zvesť mnohí hneď tam v Jeruzaleme uverili, dali sa pokrstiť a vznikla kresťanská cirkev. Duch Svätý je tretia osoba Boha, rovná Otcovi a Synovi, jednej podstaty a tento Duch pochádza od Otca i Syna. On je nám daný pri sv.krste.Záleží len na nás, či Ho neuhasíme. Denne treba prosiť o dar Ducha Svätého. On nám dáva potešenie, posväcuje nás,osvecuje, zmocňuje, posilňuje, učí. Milí čitatelia – návštevníci nášho portálu! Prajeme Vám požehnané Svätodušné sviatky a hojnosť darov Svätého Ducha. Nezabudnite ísť do zhromaždenia veriacich. Pre tých, ktorí tam nemôžu, odporúčame aspoň  prenos evanjelických služieb Božích v elektronických médiách: Rádio Slovensko a Rádio Regina vo Svätodušnú nedeľu  vysielajú o 9.30 hodine evanjelické služby Božie z cz Turany a v ten istý deň ARD -prvý nemecký program o 10.00 hodine vysiela ev. sl. Božie z chrámu sv. Michala v Hildesheime, rovnako ten istý deň a v tom istom čase vysiela Česká televízia 2 z Brna čbr. ev. služby Božie z tzv. Červeného kostola.

"Ó, príď i k nám, Duchu Svätý, Bože mocný a pravý, v Trojici jednej podstaty, hoden rovnakej slávy, posväcuj a spravuj nás teraz i v posledný čas, otvor svojich darov prameň na naše spasenie.Amen." ES 171,v.5

Čítaj a uvažuj nad Písmom: Sk 2, 1-18; Ev. Jn 14, 23-27.   

 

One thought on “Svätodušné slávnosti 2010

  1. …to ste nevedeli dať vhodnejší obrázok?…panenka Mária ako hlavná vodkyňa cirkvi uprostred apoštolov?…katolíci by z vás mali úprimnú radosť…

    ivanp

Leave a Reply