Stretnutie zástupcov teologických škôl v USA

V americkom meste Fort Wayne sa od 2. do 6. júna t.r. koná stretnutie zástupcov luteránskych teologických škôl členských cirkví Medinárodnej luteránskej rady. Je to v poradí už štvrtá takáto porada. Prítomní si na nej vymieňajú skúsenosti a referujú o svojej práci, radostiach i neúspechoch. Prvá porada bola v Brazílii, Sao Leopoldo, druhá v Nemecku- Erfurte a tretia v Pretórii- Juhoafrická republika. SELK z Nemecka zastupujú dvaja profesori Luteránskej teologickej vysokej školy v Oberursel. ILC má v súčasnosti 33 konfesijných cirkví na celom svete. Vo Fort Wayne sa nachádza Luteránsky teologický seminár Concordia LC MS.

(www.selk.de)

Leave a Reply