Irja Askola -prvá žena -biskupka vo Fínsku

Vo štvrtok 3.6.2010 sa konalo druhé kolo volieb biskupa helsinskej diecézy. Tajomníčka diecézy, magisterka teológie Irja Askola, nar. r. 1952, bola zvolená za biskupku diecézy. Získala 591 hlasov, kým jej protikandidát -dekan katedrály Matti Poutianen, nar. 1955, získal 567 hlasov. Účasť na voľbách bola 93.2%. Hlasovalo 1244 osôb. Askola sa ujme úradu 1.9.2010. Bude prvou ženou -biskupkou v luteránskej cirkvi vo Fínsku.Jej inštalácia bude v katedrále v Helsinkách 12. 9.2010. Titul magistra teológie získala roku 1975. Za kňaza bola ordinovaná roku 1988. Jej domovským zborom je fínsky zbor Alphoejden v Helsinkách. Pracovala ako diecézna tajomníčka pri kapitule v diecéze Esbo ako teologická odborná pracovníčka biskupa Mikko Heikkasa. V r. 1991 – 1999 pracovala v Konferencii európskych cirkví v Ženeve.

(evl.fi) 

Leave a Reply