Aktuálne Božie slovo pre dnešok

"Ale Peter a Ján odpovedali im takto:Súďte, či je spravodlivé pred Bohom poslúchať viav vás ako Boha!Lebo my nemôžeme nehovoriť o tom, čo sme videli a počuli." Sk 4, 19-20

Dnes žijeme v spoločnosti, v ktorej je ako moderrné, alebo len sebe samému alebo v nič veriť. Popri tom sú ešte ľudia, ktorí veria vo všetko, alebo si svoju vieru sami vytvoria. Z každého trošku. Kto zastupuje pevnú vieru, napadnú ho: Ako to len môžeš? Musíš byť tolerantný! Ako sa zachováme vtedy,keď nás takto napadnú? Dáme obviňujúcim za pravdu? Stojíme si za svojou výpoveďou? Ostaneme pri našich výpovediach  aj vtedy, ak tým musíme očakávať osobnú ujmu? Je ťažké stáť pri svojej viere, ak z toho môžu vyrásť ťažkosti, ak je dokonca v ohrození telo a život. A predsa počas stáročí nachádzame ľudí, ktorí si stoja za svojou vierou,ktorí sú pripravení, napriek nepriateľstvám zo všetkých strán a veľkým vrubom v ich osobnej kvalite života , nezaprieť svoj vzťah K Bohu. Poveruje a posiela ich Boh. Peter a Ján stoja pred veľradou a majú mlčať o Ježišovi. Martin Luther stojí pred ríšskym snemom vo Wormsi a má odvolať svoj výklad Písma. Všetci odpovedajú slovami Petra a Jána. Mali strach? Pomyslite si na toto: Boh stojí pri nás a chce, aby sme Jeho dobré posolstvo odovzdávali ďalej. Autor: Claus-Dieter Sonnenberg, ev. farár v Lengede in Feste Burg 2010.

Leave a Reply