Dvaja predstavitelia ECAV v Maďarsku v novej vláde

Premiér vlády MR Viktor Orbán vymenoval s účinnosťou od 7. júna t.r. do novej vlády dvoch predstaviteľov Evanjelicko-luteránskej cirkvi v Maďarsku.Sú to: Proehle Gergely, generálny dozorca tejto cirkvi bude zástupcom tajomníka Ministerstva zahraničných vecí MR a dr. Cserháti Péter, druhý dozorca Severného dištriktu tejto cirkvi za zástupcu tajomníka Ministerstva národnej obrany MR.

(www.evangelikus.hu)

Leave a Reply