ELCI v r. 2011 bude mať 400 rokov

Evanjelicko -luteránska cirkev Ingrie v Rusku bude si v budúcom roku  pripomínať 400ročnicu jej trvania. V jubilejom roku budú organizovať podujatia, slávnosti, služby Božie, koncerty, výstavy. Chystá sa vydanie knihy o minulosti a súčasnosti tejto cirkvi.Ústredie cirkvi vypísalo súťaž fotografií z cirkevných zborov a druhú súťaž o emblém jubilejného roku.

(www.elci.ru)

Leave a Reply