Dištriktuálne dni VD ECAV 2010

  PDF Tlačiť E-mail

Po pozitívnej duchovnej  skúsenosti z roku 2009 sa Východný dištrikt ECAV na Slovensku rozhodol aj tohto roku organizovať  Dištriktuálne dni VD ECAV 2010. 

V roku 2009 sa tematická i programová štruktúra odvíjala od hlavnej témy, „Budujme hradby Jeruzalema. Trojdňové stretnutie, na ktorom si každá veková kategória mohla nájsť priestor pre osobné budovanie viery bolo naplnením túžby tých, ktorým ešte aj dnes záleží na budovaní vzťahov v cirkvi a v rodinách. Vyvážený program ponúkal príležitosti k duchovnému premýšľaniu, k diskusii nad aktuálnymi otázkami v cirkvi v spoločnosti, športové aktivity, kde motivačným bodom bol pohár brata dištriktuálneho biskupa, program pre najmenších zase dýchal sviežosťou Božieho slova a detských hier.

No život človeka nie je len pohľadom do spätného zrkadla minulosti, teda toho čo sme prežili, ale predovšetkým pohľadom vpred do prítomnosti a budúcnosti. Z tohto dôvodu aj tohto roku organizátori podujatia pozývajú v dňoch 27 – 29. augusta 20010 na Dištriktuálne dni VD ECAV 2010 všetkých, ktorí už získali pozitívnu skúsenosť s týmto podujatím, ale aj všetkých tých, ktorí túžia po duchovnom a telesnom naplnení. Téma tohtoročných dní „Proti prúdu“ nám pripomenie dôležitosť pevnosti kresťanských hodnôt a postojov v dnešnej multikultúrnej dobe.

Prorok Daniel ako príklad vyznania viery v pohansky zmýšľajúcom svete, to bude centrum duchovnej pozornosti počas troch dní. Diskusné fóra, program pre deti, mladých, manželov a rodičov, športové aktivity, ľudové dielne, workshopy, bazén, to všetko bude zosúladené v primeranom časovom harmonograme. Vyvrcholením stretnutia budú spoločné nedeľné služby Božie, po ktorých je v popoludňajších hodinách pripravený sprievodný duchovný program a  vyhodnotenie súťaže „Môj život viery“. Po ňom je pripravený hlboký duchovný, kultúrny a umelecký zážitok pre všetkých tých, ktorí neodmietnu pozvanie do ev. chrámu Božieho na operu „Evanjelium podľa Jána“ v  réžii Víťazoslava Kubičku. Pevne veríme, že aj tohtoročné stretnutie prispeje k upevňovaniu a budovaniu nových vzťahov v spoločenstve cirkvi – k Bohu a k blížnym.

DD VD 2010 chcú byť otvorenou pozvánkou pre všetkých, ktorí pod rôznym ťažkým tlakom vetra tohto sveta potrebujú načerpať novú silu k vnútorným postojom viery aby takto dokázali stáť proti prúdu egoistického myslenia i konania ľudí dnešnej doby.

Peter Mihoč – Tajomník biskupa VD ECAV

Leave a Reply