V Poľsku zasadia 50 tisíc stromov k reformačnému jubileu

Evanjelická cirkev v Poľsku schválila iniciatívu zborového farára v Szczyrku Jána Byrta, aby EC v Poľsku vysadila k 500. jubileu Reformácie k 31. okt. 2017 50 tisíc stromov. Iniciatívu podporuje aj svetoznámy skokan na lyžiach – evanjelik Adam Malysz. Akciou si chcú súčasne pripomenúť prenasledovaných evanjelikov v čase protireformácie, ktorí sa skrývali v lesoch a tam vykonávali tajne aj služby Božie. Doteraz už vysadili 1200 stromov.

(www.gustav-adolf-werk.de)

 

Leave a Reply