150 rokov služby v zvestovaní evanjelia v Afrike

Prvá africká luteránska cirkev vznikla v roku 1860 pôsobením amerických luteránskych misionárov v Libérii. Evanjelicko-luteránska cirkev si toto 150 ročné jubileum pripomenula na slávnostiach 23.-28. apríla t.r. s účasťou zahraničných a domácich partnerov. Význačným hosťom bol odchádzajúci gen. tajomník SLZ I. Noko zo Ženevy. Táto cirkev má dnes okolo 70 tisíc členov. Jej práca dnes spočíva v štyroch oblastiach : zdravotníctvo, výchova a vzdelanie, psychosociálna práca a misia.

(www.asia-lutheran.org)

Leave a Reply