19 dobrovoľníkov z Nemecka ide do sveta

19 mladých žien a mužov bude tohto roku v rámci dobrovoľného programu GAW Wuerttemberg pracovať 12 mesiacov v Argentíne, Brazílii, Chile, Taliansku, Rusku, Paraguaji a Uruguaji . V nedeľu 13. júna t.r. sa v Schorndorfe konali služby Božie pri výročnom zhromaždení GAW. Na nich požehnali a vyslali týchto 19 mladých.Koncom júla odcestujú do príslušných krajín. Na dobrovoľnícku prácu sa pripravovali na troch seminároch.

(www.gustav-adolf-werk.de)

Leave a Reply