Glajcha na budove nového ev. kostola v Hainburgu,Rakúsko

V piatok 18. júna t.r. napoludnie bude sa v meste Hainburg nad Dunajom (pre nás Slovákov známe pre nákupy a cestovanie do Viedne) slávnosť postavenia glajchy na budove novo stavaného ev. kostola. Kostol budujú v centre mesta na ulici Alte Poststrasse 28. Ide o veľmi krásne architektonické dielo. Kostol majú dať do užívania začiatkom roka 2011 pred otvorením krajinskej výstavy v tomto regióne. Popri kostole má stavba zborovú sálu a niekoľko vedľajších miestností. Celkové náklady činia 1,4 mil. €. Hainburg je časťou cirkevného zboru Bruck an der Leitha -Hainburg an der Donau. Má 1800 členov, z toho v Hainburgu okolo 500.

(www.evang.at)

Leave a Reply