Súd v Talline rozhodol nevrátiť evanjelikom ich chrám

Súd v Talline rozhodol, že historický chrám sv. Mikuláša,ktorého vlastníkom pred násilným odňatím komunistickým režimom bola Ev. lut. cirkev v Estónsku, mesto nevráti do vlastníctva cirkvi. V súčasnosti je chrám ako miesto kultúry a historickej architektúry európského významu súčasťou mestského múzea a konávajú sa v ňom koncerty. Ako v jednom z málo chrámov počas reformácie nebolo jeho vnútorné zariadenie zničené, ale zachované.

(www.baznica.info)

Leave a Reply