Dialóg medzi ELCA a ELKRAS

V ústredí ELKRAS v Petrohrade sa konali rozhovory medzi arcibiskopom ELKRAS A. Kruse a pastorom A. Hauge ,regionálnym predstaviteľom Evanjelicko-luteránskej cirkvi (ELCA) v Európe. Počas pracovného stretnutia posúdili otázky spolupráce oboch cirkví. A. Hauge podčiarkol, že ELCA nechce so svojimi partnermi dosiahnúť názorovú jednotu za každú cenu. Pre podporu bratskej spolupráce s luteránmi v Rusku treba chápať ich kultúrne a historické osobitnosti, vážiť si ich tradície. Podľa jeho vyjadrenia ELCA nechce do zahraničia exportovať ich vieru a poriadky. Hlavné je to, že obe cirkvi majú spoločnú základňu. ELCA chce aj naďalej poskytovať ELKRAS finančnú a personálnu pomoc, chce upevňovať jej štruktúry, napomáhať ekumenickým vzťahom, chce napomáhať duchovnú a modlitbovú podporu.Rozhovory ukončili spoločnými modlitbami. Potom obaja predstavitelia spoločne navštívili biskupského vizitátora ELKRAS v Moskve D. Brauera.

(www.elkras.ru)

Leave a Reply