Nové cirkevné zbory v ELCA

V Evanjelicko-luteránskej cirkvi v Amerike (ELCA) od začiatku tohto roka vzniklo 41 nových cirkevných zborov. Skoro polovica z nich vznikla medzi prisťahovalcami. Najpočetnejšou skupinou sú v tomto roku Indonézania,ktorí majú k dispozícii po celých USA 10 zborov. Nasledujú hispanské zbory,kde rastie prudko populácia. Podľa sociálneho zloženia  z týchto 41 zborov je 15 založených medzi chudobnými pracujúcimi, 23 patrí k strednej vrstve a 3 sú z vyššej strednej vrstvy. 39% sa nachádza v predmestiach, 37% v mestách a 24% v malých vidieckych mestečkách.

(www.elca.org)

Leave a Reply