Cykloturistický maratón Po stopách Martina Rázusa – 9. ročník

     Spolok Martina Rázusa v spolupráci s Mestom Liptovský Mikuláš a ŠK Leader Fox bike Liptovský Mikuláš organizujú 9. ročník Cykloturistického maratónu Po stopách Martina Rázusa, a to v sobotu, 21. augusta 2010 na tradičnej trase z Liptovského Mikuláša cez Čertovicu (1233 m n. m.), Brezno, Banskú Bystricu, Donovaly (795 m n. m.) do Liptovského Mikuláša.
     Štart podujatia bude o 8.45 h pri rodnom dome Martina Rázusa, prvá zastávka v Brezne pri jeho pomníku (cca o 11.00 h). V Banskej Bystrici (cca 13.25 h) účastníci položia kyticu na hrob Martina Rázusa a doplnia sily na dobrom obede. Cieľ maratónu bude pri pamätníku Martina Rázusa v Liptovskom Mikuláši o cca 18.15 h.
    
Spestrením podujatia sú dve súťažné etapy a to z Kráľovej Lehoty na vrch Čertovice (18 km) a z Liptovského Michala do Andíc (16 km), a to v dvoch vekových kategóriách: do 35 a nad 35 rokov s finančnými cenami. Účasť na súťažných etapách je pravdaže dobrovoľná.
     Celá trasa maratónu má dĺžku 182 km, účastníci si však môžu vybrať aj kratšie etapy (Liptovský Mikuláš – Brezno: 54 km, Liptovský Mikuláš – Banská Bystrica: 100 km, Brezno – Banská Bystrica: 45 km, Brezno – Liptovský Mikuláš: 136 km).
     Zdôrazňujeme celodennú prítomnosť „zberného“ autobusu, ktorý môžu využiť menej zdatní cyklisti na prekonanie extrémnych častí cykloturistického maratónu. Organizátori zabezpečujú aj zdravotnú službu, nápoje a obed v Banskej Bystrici. Podujatie už tradične významne podporuje Mesto Liptovský Mikuáš.
         Informácie potrebné pre záujemcov o účasť na podujatí sú uvedené nižšie .
Prihláška je na www.razus.sk.

     Cykloturistický maratón Po stopách Martina Rázusa je jednou z nosných aktivít Spolku Martina Rázusa (založený 2002). Počas doterajších 8. ročníkov sa ho zúčastnilo vyše 500 cyklistov zo všetkých kútov Slovenska, a to perfektne vybavených, ale aj na amatérskych strojoch. Nejde o víťazstvo, ide o účasť! Pravda, dostatočná fyzická kondícia a vhodné technické vybavenie sú podmienkou úspešnej účasti.
     Občianske združenie Spolok Martina Rázusa sa hlási k odkazu významného slovenského spisovateľa, dramatika, básnika, publicistu, evanjelického kňaza, politika, rodáka z Vrbice, dnes súčasti Liptovského Mikuláša. Dalo si za cieľ propagovať stále aktuálne dedičstvo duchovnej, umeleckej i politickej práce Martina Rázusa, preniknutej demokratickým, humanistickým a  etickým posolstvom a úporným zápasom o presadenie poznanej pravdy. 

 jj 
  
Cykloturistický maratón
„Po stopách Martina Rázusa“ (182 km)
IX. ročník
s 2 súťažnými etapami s hromadným štartom (len kto chce)
na trati Kráľová Lehota – vrch kopca Čertovica a Lipt. Michal – Andice
 
Organizátor:                 Spolok Martina Rázusa
Spoluorganizátori:         Mesto Liptovský Mikuláš 
                                       a ŠK Leader Fox bike Liptovský Mikuláš
Dátum usporiadania:     Sobota, 21. augusta 2010
Štartovné :                6.-EUR
Miesto štartu účastníkov cyklomaratónu a súťažnej etapy :
                                Liptovský Mikuláš, časť Vrbica – rodný
                                        dom M. Rázusa
Čas štartu:                 8.45 h
Registrácia:                od 8,00 h na mieste štartu – turisti aj
                                       pretekári
Záujemcovia o preteky dostanú štartovné číslo
 
Trať cyklomaratónu:    
Liptovský Mikuláš – Liptovský Hrádok – Brezno (prestávka pri pamätníku Martina Rázusa, občerstvenie)Banská Bystrica (prestávka, položenie kytice na hrob Martina Rázusa, obed) Liptovský Mikuláš, pamätník M. Rázusa
Celková dĺžka 182 km – možnosť vybrať si akúkoľvek kratšiu trasu.
                                                      
Trať súťažných etáp:   
1. etapa – Kráľová Lehota – vrch Čertovica – 18 km
2. etapa – Liptovský Michal – Andice (odbočka) – 16 km
 
2 vekové kategórie: 1. kat. do 35 rokov, 2. kat. nad 35 rokov
 
Ceny pre víťazov súťažných etáp: 1. miesto 35.- EUR, 2. miesto 20.- EUR, 3. miesto 10.- EUR v obidvoch kategóriách
Občerstvenie: nealko nápoje na trati a obed zabezpečia organizátori
 
Vyhlásenie výsledkov súťažných etáp sa uskutoční v Liptovskom Mikuláši.
 
Prihlášky: Ing. Ján Bether, Liptovský Hrádok,
               tel./fax: 044/5221528,
mobil: 0903 510 246
               e-mail: vitalit@vitalitsport.sk
 
UPOZORNENIE: V prihláške je potrebné uviesť aj vybratú časť cyklomaratónu:
Liptovský Mikuláš – Brezno: 54 km, Liptovský Mikuláš – Banská Bystrica: 100 km, celá trasa: 182 km,
Brezno – Banská Bystrica: 45 km, Brezno – Liptovský Mikuláš: 136 km.
 
Pre účastníkov, ktorí si vyberú kratšiu časť cyklomaratónu bude na odvoz do Liptovského Mikuláša zabezpečený autobus, ktorý bude sprevádzať pelotón po celej trase.
 
* Cyklomaratón sa uskutoční za neobmedzenej cestnej premávky, preto každý účastník je povinný dodržiavať dopravné predpisy a pokyny organizátorov.
* Každý cyklista sa zúčastňuje podujatia na vlastné nebezpečenstvo.
* Každý účastník je povinný ohlásiť usporiadateľovi
– ukončenie jazdy: v Brezne alebo v Banskej Bystrici
– zmenu svojej trasy oproti traťovému a časovému rozpisu             
– odstúpenie z akcie.
Vzhľadom na cestný zákon sú povinné ochranné cyklistické prilby.
 
Mgr. Vladimír Ferenčík, predseda Spolku Martina Rázusa
0910 415 341, vlafe@inmail.sk 
 
Ing. Ján Bether, predseda ŠK Leader Fox bike
0903 510 246, vitalit@vitalitsport.sk
 
Ing.Ján Blcháč, PhD., primátor mesta Liptovský Mikuláš
                                                                
                          
                                                                                    

Leave a Reply