Pozitívny vývoj členských príspevkov SLZ

V programe 11. VZ SLZ vystúpil so svojou správou o hospodárení SLZ a s návrhmi aj jeho pokladník Peter Stoll. Z jeho príspevku vyberáme to najdôležitejšie. Pokladník pozitívne hodnotil vývoj členských príspevkov od ostatného VZ vo Winnipegu. Suma príspevkov od roku 2003 sa zvýšila z 2,6 mil. USD na 3,2 milióna v r. 2009. Finančný stav SLZ je síce stabilný, ale treba zaistiť ,aby tomu tak bolo trvale. V r. 1999 založený rastový fond dosiahol v r. 2009 12 miliónov CHF. V r. 2017 by to malo byť 20 miliónov a konečná suma 50 miliónov CHF. Pokladník navrhol VZ decentralizovať práce sekretariátu .Vyzval tiež na reštrukturizáciu regiónov SLZ a všetkých oddelení SLZ úradu v Ženeve. Náklady na 11. VZ SLZ v Štuttgarte činia 2,3 mil. USD. Treba premyslieť, či by nebolo ekonomickejšie v budúcnosti konať VZ spolu s inými svetovými náboženskými organizáciami. Stoll oznámil, že celkový rozpočet sekretariátu SLZ je 100 mil. USD.

(www.lwb-vollversammlung.org)

Leave a Reply