Skončilo sa 11. VZ SLZ

V utorok 27. júla t.r. sa v Štuttgarte skončilo 11. Valné zhromaždenie SLZ. Plénum schválilo niekoľko záverečných rezolúcii a výziev. Popoludní sa v Stiftskirche konali záverečné služby Božie s Večerou Pánovou, na ktorých do úradu uviedli nových členov Rady SLZ a nového prezidenta SLZ. Nový generálny tajomník Martin Junge,farár z Čile, do úradu nastúpi 1. novembra t.r.

V "posolstve" apelujú delegáti o.i. na boj proti chudobe, proti obchodovaniu s ľuďmi , za ochranu životného prostredia a odpustenie nelegitímnych dlhov. V rezolúcii sa o.i. obracajú na členské cirkvi, aby pri obsadzovaní funkcií v cirkvách dodržiavali kvóty žien,mužov a mládeže,ako aj laikov (40% , 40%,20%; minimálne 40%).Osobitne sa obracajú na tie členské cirkvi, kde ešte neordinujú ženy, aby  tak urobili, a zrovnoprávnili ich s mužmi. Je ich v SLZ ešte asi 30. V ďalšej rezolúcii vyzývajú členské cirkvi, aby podporili tzv."globálne priority".Ide o atómové odzbrojenie a to spojiť s humanitnými požiadavkami. Usporené peniaze za zbrojenie sa majú použiť v boji proti detskej úmrtnosti, extrémnej chudobe a hladu ako aj za vzdelanie a zdravotnú starostlivosť. Ďalej vyzývajú na boj proti korupcii, za väčšiu transparentnosť v priemysle surovín, za prehľadné toky globálnych financií.

Dezignovaný gen. tajomník Junge navrhol, aby sa budúce VZ SLZ v r. 2017 nekonalo, ale aby sa oslavy 500. výročia Reformácie konali v ekumenickom duchu

(www.idea.de)

Leave a Reply