Pomazanie nemocných

                                          Pomazanie nemocných

     

     Táto katolícka sviatosť sa pred 2.vatikánskym koncilom nazývala "posledné pomazanie". Bola uďeľovaná umierajúcim. Po koncile dostala nové meno "pomazanie nemocných". Tým je povedané, že sviatosť sa má udeľovať v ťažkej nemoci vôbec a nie až pri umieraní. Udeľuje sa pomazávaním nemocného olejom na čelo a na ruky. Takéto pomazanie nemocných sa v prvotnej cirkvi skutočne konalo, ako vidieť z Jak 5, 14-15. Je však otázka, či to nebol len spôsob liečenia nemocných v tej dobe (por. Mt 6, 13), a  nie že by to bola sviatosť. V poslednej dobe v niektorých evanjelických pietistických skupinách v zahraničí sa robia pokusy obnoviť tento rítus, ale ako spôsob uzdravovania nemocných modlitbou. Nejde teda o pomazávanie zomierajúcich na ich poslednú cestu smrti, ale o vyliečenie nemocného na základe modlitby za neho. Ak sa nemocný uzdraví a zase onemocnie, môže sa sviatosť opakovať. Doporučuje sa prijať túto sviatosť pred ťažkým chirurgickým zákrokom. Túto sviatosť má predchádzať spoveď a hneď po nej sa má prijímať eucharistia, takže sa vytvára trojica sviatostí pri odchode z tohto sveta.

 

Leave a Reply