Modlitby z internetu vyšli knižne

Švédska cirkev vlani v septembri zriadila webovú stránku pre modlitby. Stránka si hneď našla záujemcov na celom svete. Na internete bolo doteraz publikovaných 31 tisíc modlitieb,stránku navštívilo 48 2OO  osôb z rozličných častí sveta. Cirkev sa rozhodla urobiť výber z týchto internetových modlitieb a vydať ich knižne pre potreby cirkevných zborov a jednotlivcov. Modlitby sú svedectvom viery Švédov v súčasnej dobe.

(www.svenskakyrkan)

Leave a Reply