Slávnosť ordinácie v Etiópii

V júni 2010 slávila Južná Stredná synoda EECMY ordináciu 36 osôb,ktoré idú slúžiť po ordinácii ako zboroví duchovní v Južnej Strednej synode Etiópskej evanjelicko luteránskej cirkvi Mekane Yesus. Táto synoda je čo do počtu duší druhá najväčšia, má 629.561 pokrstených členov.Na prvom mieste je Stredná synoda s 763.085 členmi.

www.eecmy.org

Leave a Reply