Vatikán víta znovu otvorenie Pavlovho kostola v Tarze, Turecko

Vatikán a predstaviteľ CDÚ v Nemecku vítajú snahy tureckých úradov opäť umožniť kresťanom, aby používali kostol v Tarze, kde sa narodil apoštol Pavol. Turecko r. 1943 zhabalo kostol kresťanom a obsadilo vojskom, neskôr ho premenili na múzeum. V Turecku žije iba maličká kresťanská menšina, podľa neúradných odhadov je to: 60 tisíc arménskych kresťanov, 15 tisíc sýrskych pravoslávnych, 3500 až 4 tisícky gréckych pravoslávnych a okolo 2500 katolíkov a protestantov.

(www.epd.de)

Leave a Reply