Jan-Olof Johansson – nový biskup vo Växjo

V pondelok 30. augusta t.r. sa konali voľby nového biskupa v diecéze Växjo Švédskej cirkvi. Ako sme už o tom písali , vo februári t.r. rezignoval biskup Thideval. Komisia zo značného počtu záujemcov vybrala piatich kandidátov – štyroch mužov a jednu ženu. V piatok 27. aug. sa títo kandidáti podrobili výsluchu: všetci mali odpovedať na otázky,ktoré pripravili dvaja skúsení odborníci -novinári. Najviac hlasov po skončení híringu získal J.O. Johansson, ktorý nakoniéc aj v pondelkových voľbách dostal 60% hlasov, a tým bol už v prvom kole zvolený za biskupa. Johansson má 62 rokov, je dómskym dekanom a už od r. 1980 žije a pracuje v diecéze. Chce navštevovať cirkevné zbory a radami pomáhať a povzbudzovať duchovných a ostatných pracovníkov v zboroch. Je ženatý a s manželkou Annou majú tri dospelé deti. Vysviacka za biskupa bude v Uppsale v dóme 21. novembra t.r.

Leave a Reply