Ordinovali dvoch ortodoxných rabínov v Lipsku

V pondelok 30. augusta t.r. v Lipsku ordinovali dvoch ortodoxných rabínov – absolventov rabínskej školy v Berlíne. Je to druhý raz v histórii Nemecka od vojnových čias. 29 ročný Schlomo Afanasev bude od septembra pracovať ako jediný rabín v Brandenbursku. 22-ročný Moshe Baumel má pracovať v židovskej škole a pomáhať v židovskej náboženskej obci vo Viedni.

(www.epd.de)

Leave a Reply