Niektorí jednotlivci

                                                  Niektorí jednotlivci…

 

     Udalosť z 30.8.2010 v Devínskej Novej Vsi nastolila mnoho rôznych otázok i dohadov a znova ukázala, že „niektorí jednotlivci“… 

     Otázky, ktoré zaujímali od prvej chvíle ľudí okolo krvavej drámy, v ktorej už známy strieľajúci (ĽH) zabil 8 ľudí (vrátane seba samého) a cca 21 ťažšie, alebo ľahšie zranil boli rôzne: kto je a ako sa volá ten človek, kto sú obete, ako sa to stalo a aký bol motív: rasový, susedské spory, či psychická narušenosť dotyčného? Neskôr pribudli  otázky odborné: mal zbraň v legálnej držbe, bol zásah polície adekvátny? …

Postupne prichádzajú na rad aj otázky celospoločenské: je bezpečie na našich  uliciach a ako ochrániť  občanov pred násilím? V Slovenskom rozhlase zaznela aj – ako inak- otázka tak veľmi srdcu blízka (niektorých jednotlivcov):" Kde bol Boh, keď to dovolil "? Excelencia.dp.arcibiskup vykonal aj zádušnú omšu za nevinné obete, aby zachránil ich duše. Otázka Krstu svätého, birmovky, sviatostného manželstva, viery v Spasiteľa a dobré skuty nehrajú v takýchto prípadoch nijakú rolu, namä keď sa prídu „modliť“ aj ateisti a kovaní antiklerikáli, bol by v tom  čert, aby ich „nejaký  Boh“ naspasil.

  

    Nemôže chýbať ani vyhlásenie dňa štátneho smútku, z dôvodu „utrpenia vážnej citovej ujmy, ale aj prevládajúceho šíriaceho sa strachu“. Trochu ma mätie iba pochybovačná otázka jedného novinára, ktorý sa pýta p.ministra:  ako sa vrah zastrelil, keď najpr utrpel smrteľnú ranu a ako to môže pitva dokázať?

Zrejme nejako môže, ale predstava, že by bol najskôr regulérne zastrelený a zabitý a potom (akože) spáchal samovraždu mi naháňa husiu kožu. Až takto  ďaleko by zašli niektorí jednotlivci ? Tých šialených by tam potom muselo byť viac, ako sme si dosiaľ všimli.

 

    Ako stresové vnímam rozhodnutie p.ministra, aby od dnešného dňa všetci policajti v službe nosili  „škorpióny“. Súčasne sa nariaďujú pre držiteľov zbraní psychotesty každých 5 rokov.  Myslím, že aj policajti, mladí i starí, mali najskôr prejsť psychotestami a až potom prípadne dostať nebezpečné zbrane, lebo niektorí jednotlivci to nemusia zvládnuť.

 

     Otázky sú rôzne  a je ich mnoho. Možno príde aj na otázky teologické. Niektorí jednotlitvci si aj dnes také kladú… Väčšina  s uspokojením vníma  deň štátneho smútku za „nevinné obete“. Je to veľmi očisťujúce: Obete boli nevinné, strelec bol „šialený“ masový vrah a je  zlikvidovaný my ostatní sme ľudia v podstate  „dobrí“ …Čím viac zabitých a zranených po tom "šialencovi" zostalo, tým sme my v porovnaní s ním čistejší. Lebo „ľudia sú v podstate dobrí“ a to sa opäť dokazuje. Božiu milosť nikto hľadať nemusí.(!?) To len "niektorí jednotlivci" (ako to svojho  času povedal protagonista slov.humoru) sú zlí a hriešni...

 

One thought on “Niektorí jednotlivci

Leave a Reply