Budú bojkotovať vysviacku biskupky v Helsinkách

V nedeľu 12. septembra t.r. bude v katedrále v Helsinkách vysvätená za prvú fínsku biskupku Irja Askola.Bola zvolená za biskupku helsinskej diecézy. Ordináciu vykoná arcibiskup Kari Mäkinen. Na slávnosti budú prítomní aj predstavitelia zahraničných cirkví: Švédska, Nórska, Dánska, Namíbie, Anglicka a Írska. Slávnosť budú bojkotovať dve cirkvi: Ev. luteránska cirkev Lotyšska a Evanjelicko-luteránska cirkev Ingrie z Ruska. Obidve cirkvi odmietajú ordináciu žien. Prítomný sufragan -biskup Anglikánskej cirkvi David Hamid v súlade s Poorvo dohodou (spoločenstvo kancľa a oltára medzi lut. cirkvami Škandinácie, Fínska, Pobaltia a Anglikánskou cirkvou) bude síce prítomný na slávnosti, ale ruky na ordinovanú nebude vzkladať.

(www.dagen.se)

Leave a Reply