Konvent cirkví Severu, Strednej a Východnej Európy zasadal vo Vratislavi,Poľsko

3. septembra t.r. sa v poľskom meste Vratislav skončil Konvent cirkví Severu, Strednej a Východnej Európy. Téma bola: "Cirkev žije a verí. Identita a otvorenosť evanjelických cirkví v Európe." Počas päťdňového zasadnutia 35 účastníkov zo Škandinávie, Nemecka, Poľska, Pobaltska a Ruska si vypočuli hodnotenie situácií života a práce cirkví v minoritných podmienkach ,resp. v majoritnej situácii (Švédsko). Osobitná pozornosť bola venovaná cirkvám v bývalých spolkových krajinách NDR a Poľska. Konventuáli sa zúčastnili na pamätných miestach vypuknutia 2. svetovej vojny, navštívili katolícky, pravoslávny chrám, židovskú synagógu a na záver bola pobožnosť v ev. chráme Pokoja v Swidnici, kde sa vysielali modlitby za mier.Budúce zasadnutie Konventu bude v septembri 2011 v Neudietendorfe pri Erfurte, Nemecko.

(www.leuenberg.net)

Leave a Reply