Pálenie koránu

                                                     Pálenie koránu

 

 sa nakoniec dňa 11.septembra v USA nekonalo. Baptistický pastor, ktorého meno nie je dôležité, svoje rozhodnutie napokon odvolal. Iste k tomu prispel najmä oficiálny tlak zo strany samotného prezidenta B.Obamu a jeho administratívy. Napriek tomu sa konajú v moslimskom svete veľké protesty. Nemožno vylúčiť, že za tento nápad naozaj zaplatia životom niektorí občania USA pôsobiaci v  islamskom svete. Dá sa očakávať, že nápad spáliť 2OO kusov Koránu bude ešte dlho lomcovať citmi fundamentalistických moslimov. 

     Pre mňa osobne, ako evanjelického kresťana je tento nápad baptistického kolegu nepochopiteľný a neprijaeľný. Predovšetkým preto, že v historickom  zápase kresťanstva a islamu takýto krok nič nerieši a nič pozitívne neprináša. Nemožno to ani v najmenšom označiť za príspevok k evanjelizácii sveta.            

Pálenie náboženských kníh aj v samotnom kresťanskom svete prinieslo zlú sejbu a neprospelo nikomu. Známym v tomto smere sa stal v Čechách páter Koniáš, ale nezaostávali ani iní pátri jezuiti a františkáni. Takým bol aj Štefan Pobjedsky, ktorý sa vo vlastnom životopise chváli , ako dvakrát pálil heretické knihy v Sobotišti .(V knihe o dejinách františkánskeho rádu na Slovensku, vydanej v USA). Smutne známy v tomto smere bol aj gróf František Nádašdy, ktorý  na čachtickom zámku  spálil knihy beckovskému  ev. kňazovi Štefanovi Pilárikovi. Prí pálení  z horiacej Biblie vychytil vietor list a zaniesol k Nádašdymu. Gróf čítal: “Usychá tráva, květ prší, ale slovo Boha našeho zústáva navěky“.  Na citát si spomínal vo väzení, keď ho ako člena Wesselényovského sprisahania popravili. 

Inou kapitolou je pálenie  náboženských kníh, a s nimi aj ich autorov. Za všetky prípady spomeniem ten najznámejší. Iskry z hranice majstra Jána Husa zapálili v Čechách i okolitých štátoch oboj a odpor. Bol potlačený v mnohých krviprelievaniach.

   

    Hlásanie evanjelia  nemá od jeho Autora takýto pokyn a nie je v súlade s praxou prvotnej Cirkvi. Ak by chcel niekto vidieť precedens k takémuto počínaniu v správe Skutkov apoštolských (19,19-2O), kde sa hovorí o spálení pohanských čarodejníckych kníh v Efeze, treba si jasne uvedomiť, že tam ich spálili sami a dobrovoľne tí z pohanov, ktorí uverili v Ježiša.“Poznášali svoje hnihy a spálili ich všetkým pred očami“. Iba falošný fundamentalizmus by to mohol interpretovať ako precedens. 

 

    Útok z 11.septembra je odsúdeniahodný. Je vecou islamu, aby dal jasne najavo, či je to v súlade s jeho učením, alebo proti nemu. Z kresťanského  pohľadu islam určite nie je „svetlom národov“. V duchovnom zápase s ním  však možno požehnane použiť iba tie spôsoby a prostriedky, ktoré nám dal Pán Ježiš, v službe ktorého stojíme.

                                                                                  Ľubomír Batka st.


2 thoughts on “Pálenie koránu

Leave a Reply